Kimono Rose Luxurious Bath Soap

Kimono Rose Luxurious Bath Soap

Regular price $12.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

Kimono Rose Luxurious Bath Soap

6.0 oz